Vinh Danh Đại Lý Xuất Sắc Nhất Tháng 10/2018

Vinh Danh Đại Lý Xuất Sắc Nhất Tháng 10/2018

Kết thúc tháng 10/2018. Đại lý Phan Thanh Hảo - Đại lý phân phối khu vực tỉnh Phú Yên đã đạt doanh số cao và được Công ty TNHH Punar - chủ sở hữu thương hiệu Mỹ phẩm Xanh C'Choi vinh danh là ĐẠI LÝ XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 10/2018.

Mỗi bằng khen thay cho ghi nhận đóng góp của các đại lý xuất sắc trong sứ mệnh đưa Mỹ phẩm xanh đến với đông đảo ngươi tiêu dùng Việt và là nguồn động lực để mỗi thành viên hệ thống phân phối Mỹ phẩm xanh C'Choi trên toàn quốc luôn yêu mến sứ mệnh chia sẻ sản phẩm xanh đến cộng đồng.