Offline Training Kỹ Năng Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân và Đội Nhóm Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Offline Training Kỹ Năng Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân và Đội Nhóm Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Offline Training Kỹ Năng Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân và Đội Nhóm Bán Hàng Chuyên Nghiệp

     Gia nhập hệ thống C'Choi, bạn không chỉ được sử dụng sản phẩm mỹ phẩm tốt, an toàn, hiệu quả, mà còn được không ngừng nâng cao các kỹ năng cá nhân qua các buổi training offline do công ty tổ chức. Ngày 12/05/2018, hệ thống nhà phân phối của C'Choi tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được tham gia buổi offline training Kỹ Năng Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân và Đội Nhóm Bán Hàng Chuyên Nghiệp. 

     Buổi offline diễn ra trong sự chuyên nghiệp và thân mật giữa Ban lãnh đạo và nhân viên công ty cùng với các nhà phân phối xinh đẹp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó làm tăng thêm sự gắn kết và niềm tin vào tập thể của toàn hệ thống, tăng cường kỹ năng mềm cho từng cá nhân. Đến với C'Choi, bạn sẽ nhận ra giá trị của nguyên lý Give - Gain: cho đi để được nhận lại. 

training offline

CEO Nguyễn Ngọc Bảo Quỳnh và Project Manager Nguyễn Thị Kiều Trinh

training offline

CEO Nguyễn Ngọc Bảo Quỳnh chia sẻ kiến thức 

Project Manager Nguyễn Thị Kiều Trinh

nha phan phoi my pham xanh C

Các nhà phân phối chính thức của Mỹ phẩm xanh C'Choi