Đào Tạo Kỹ Năng và Kiến Thức Đại lý TP.HCM

Đào Tạo Kỹ Năng và Kiến Thức Đại lý TP.HCM

Vừa qua, vào ngày 22/9/2018, CEO Nguyễn Ngọc Bảo Quỳnh đã có buổi đào tạo trực tiếp để huấn luyện kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng dành cho thành viên hệ thống phân phối Mỹ phẩm xanh C'Choi tại khu vực TP.HCM, đồng thời giải đáp và bổ sung các kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm của C'Choi giúp các đại lý nắm rõ và ôn lại kiến thức về sản phẩm để việc tư vấn da cho khách hàng ngày càng hiệu quả, đáp lại sự tín nhiệm của đông đảo khách hàng gần xa dành cho C'Choi.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi huấn luyện.

đào tạo kỹ năng kinh doanh cho đại lý

đào tạo kỹ năng kinh doanh cho đại lý

đào tạo kỹ năng kinh doanh cho đại lý

đào tạo kỹ năng kinh doanh cho đại lý

đào tạo kỹ năng kinh doanh cho đại lý

đào tạo kỹ năng kinh doanh cho đại lý

đào tạo kỹ năng kinh doanh cho đại lý