MUA 2 TẶNG 1 - KHI MUA BỘ ĐÔI LÀM SẠCH

MUA 2 TẶNG 1 - KHI MUA BỘ ĐÔI LÀM SẠCH

MUA 2 TẶNG 1 - KHI MUA BỘ ĐÔI LÀM SẠCH

 01 TÚI BÔNG TẨY TRANG (30 MIẾNG).

Khi mua BỘ ĐÔI LÀM SẠCH DA gồm:

SỮA RỬA MẶT BỌT KHOÁNG

NƯỚC TẨY TRANG TẢO BIỂN

 Áp dụng: 8h00 ngày 14/02/2023 đến 24h00 ngày 14/04/2023.

Nhanh tay sở hữu ngày SIÊU PHẨM BỘ ĐÔI LÀM SẠCH DA DỊU NHẸ SIÊU HOT mới được ra mắt nhé các nàng!