Tinh Chất Dưỡng Mi - Cải Tiến Diện Mạo Mới

Tinh Chất Dưỡng Mi - Cải Tiến Diện Mạo Mới

Kính gửi Quý Đối tác, Quý Khách hàng,

Từ ngày 1/6/2022, sản phẩm dưỡng mi đã thay đổi giao diện, bổ sung thêm cọ thay thế, chi tiết như hình ảnh đính kèm.

Thông tin cùng Quý Đối tác, Quý Khách hàng.