Giữa mỹ phẩm handmade và Mỹ phẩm thiên nhiên cái nào an toàn hơn?

Giữa mỹ phẩm handmade và Mỹ phẩm thiên nhiên cái nào an toàn hơn?

Giữa mỹ phẩm handmade và Mỹ phẩm thiên nhiên cái nào an toàn hơn?


   C’Choi giải đáp: Mỹ phẩm handmade được hiểu là mỹ phẩm tự làm bằng thủ công, tại nhà. Còn Mỹ phẩm thiên nhiên dùng để chỉ loại mỹ phẩm chăm sóc da có thành phần nguyên liệu chủ yếu mang nguồn gốc tự nhiên, không có hoặc hạn chế hóa chất gây hại.

mỹ phẩm xanh an toàn

   Mỹ phẩm handmade sẽ an toàn nếu kiểm soát được các vấn đề như:  môi trường nơi làm mỹ phẩm, vi sinh vật trong mỹ phẩm, độ pH của sản phẩm thành phẩm, xử lý nước thải sau sản xuất…tuy nhiên việc làm thủ công khó đảm bảo được các yếu tố này.

mỹ phẩm handmade liệu có an toàn