C'Choi Tuyển Dụng

Mỹ Phẩm Xanh C'Choi Tuyển Dụng

MỸ PHẨM XANH C'CHOI TUYỂN DỤNG*** VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE*** MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Phụ trách phát triển các chương trình PR, quảng cáo trên trên các phương tiện truyền thông online để quảng bá thương hiệu...

Xem tiếp

Mỹ Phẩm Xanh C'Choi Tuyển Dụng

MỸ PHẨM XANH C'CHOI TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Punar - chủ sở hữu thương hiệu Mỹ phẩm xanh C'CHOI tuyển dụng :- 02 nhân viên đóng gói, quản lý hàng hóa 📞🍀 Công việc chính:-...

Xem tiếp

Mỹ Phẩm Xanh C'Choi Tuyển Dụng

MỸ PHẨM XANH C'CHOI TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Punar - chủ sở hữu thương hiệu Mỹ phẩm xanh C'CHOI tuyển dụng :- 02 nhân viên đóng gói, quản lý hàng hóa 📞🍀 Công việc chính:-...

Xem tiếp

Mỹ Phẩm Thiên Nhiên - Mỹ Phẩm Xanh C'Choi Tuyển Dụng

MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN - MỸ PHẨM XANH C'CHOI TUYỂN DỤNG  Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Punar - chủ sở hữu thương hiệu Mỹ phẩm thiên nhiên - Mỹ phẩm xanh C'CHOI tuyển dụng :- 02...

Xem tiếp

Mỹ Phẩm Xanh C'Choi Tuyển Dụng

MỸ PHẨM XANH C'CHOI TUYỂN DỤNG  Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Punar - chủ sở hữu thương hiệu Mỹ phẩm xanh C'CHOI tuyển dụng :- 02 nhân viên chăm sóc khách hàng  Công việc chính: Thực hiện Telesales,...

Xem tiếp

C'Choi Tuyển Dụng

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Punar - chủ sở hữu thương hiệu Mỹ phẩm xanh C'CHOI tuyển dụng :- 02 nhân viên truyền thông✅Công việc chính:- Chịu trách nhiệm viết tin tức và nội dung...

Xem tiếp